THẨM MỸ VIỆN QUỐC TẾ GSE

Quy chuẩn về đội ngũ chuyên môn

Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Mạnh Thắng

Giám đốc chuyên môn 

Bác sĩ Vi Mạnh Tuấn 

Cố vấn chuyên môn 

Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Anh

Cố vấn chuyên môn 

Bác sĩ Trần Thị Linh

Cố vấn chuyên môn

 

Messenger